Мени

DOT Медикал

ДОТ Медикал е посебна единица, веќе афирмирана на европско ниво и пошироко. Медикал е пионер во
високопрофесионалните проектантско-изведбени работи за медицински објекти. Нашите проекти
се основа на голем број престижни специјализирани објекти. Посебна гордост за
нас како фирма претставуваат постојаните барања од странските претставници, кои веќе нѐ детектирале и етаблирале како фирма која исполнува високи стандарди.

Клучен предизвик за концептот на здравствена установа е имплементирање
висок степен на флексибилност, овозможувајќи ѝ на физичката структура брзо прилагодување на променливите потреби и
барања.