Мени

DOT Електрик

ДОТ Електрик е најмалиот член на нашето семејство.
Специјализирани сме за електрични инсталации, слабострујни инсталации и други
специјализирани водови. Сето наше знаење го сплотивме во иновативни
идеи за паметни куќи и специјализирани градби.