Мени

DOT Архитекти

ДОТ АРХИТЕКТИ
во секој нов проект бара можност за интервенција во постојниот архитектонски
контекст преку современите техники на функционално програмирање и просторно
обликување. Нашата филозофија на совршен дизајн ја одредува нашата главна цел -
да создадеме структури и средини на траен естетски квалитет и функционалност.

Проектниот процес е проследен со истражување низ повеќе фази, во
кои се разработуваат можни просторни решенија со цел да се препознае она што
одговара на желбите на инвеститорот и на стандардите за квалитет и функционалност.