Мени

Мултифункционални терпезариски маси

Во многу домови, каде просторот за живеење е лимитиран, најчесто трпезариската маса e првото големо парче мебел кое се рационализира или отфрла.
Сепак, трпезарискиот сет сеуште има значајно место во домовите кои ги почитуваат фамилијарните ручеци/вечери кaко и другите социјални
собирања околу овој елемент во нашиот дом.
Но што може да направиме, да сместиме целосна зона за јадење кога просторот со кој располагаме и премал за инкорпорирање на таквата намена?
Ви предлагаме колекција од прекрасно дизајнирани, повеќенаменски и расклопливи маси кои би се прилагодиле кон секаков простор.

Сортирање