Мени

Ентериер 10

ОБЈЕКТ:
Ентериер 10

ЛОКАЦИЈА:
Скопје

ГОДИНА:
2013

ОПИС:

Ентериерно решение за функционална единка во стан

Ентериерно решение за една функционална единка во стан во Скопје од 1980г . Предзвикот во овој проект претставуваше проектирање на максимално функционален простор кој воедно ќе биде адаптибилен на повеќе корисници но и намени во само 12м2. Процесот на проектирање беше воден од идеjата на креирање хармонична циркулација во овој мал простор, со мултифункционални содржини како и компактен, просторно прилагоден мебел дизајниран конкретно за овој простор . Концептот резултираше со креирање на отворен, елегантен и адаптибилен простор со систем на трансфoрмирачки компоненти кои имаат повеќе од една функција, но и со голем капацитет на простор за складирање. За дополнување на целата слика користени се светли и земјени тонови како и рефлектирачки површини за дополнително отварање на просторот и креирање на еден смирен и релаксирачки амбиент.

Сортирање