Мени

Станбена зграда 1

ОБЈЕКТ:
Станбена Зграда
1

ЛОКАЦИЈА:
Тетово

ГОДИНА:
2013

ОПИС:

ИЗРАБОТКА НА ИДЕЕН, ОСНОВЕН И ИЗВЕДБЕН ПРОЕКТ.

На дадена аголна локација со голема длабочина е предвиден станбен објект со катност П+4+Пк во кој се сместени вкупно 16 станбени единици.

Зградата е испроектирана со висок стандард на домување со најголема процентуална застапеност на трисобни и четирисобни станови, како и два дуплаксa во поткровјето. Во призејмето се сместени деловни простории. Архитектурата на објектот  ја прати максималната волуменска искористеност , спроведена преку текстура од дрво, бетон и стакло, оддвојувајки ги различните функционални намени.

Сортирање