Мени

ЕНТЕРИЕР 11

Реконструкција на постоечки деловен објект 

Ентериерно решение за канцелариски простор и продажен салон во постоечки објект. За овој проект креиравме концепт за максимално искористуванје на просторот но и поставување на сите потребни функции во еден отворен план. 
Ова е овозможено со прецизно дизајниран и просторно прилагоден мебел како и организирање на парчињата од мебел така да се формираат различни зони во просторот кој се делумно одделени но сепак функционираат како една целина.

Сортирање