Мени

ЕНТЕРИЕР 9

ОБЈЕКТ:
Индивудуална куќа - Тафталиџе

ЛОКАЦИЈА:
Скопје

ГОДИНА:
2012

ОПИС:
При реконструкцијата и ентериерното уредување на индивидуална куќа во Тафталиџе, направена е организација на просторот која ги задоволува сите потребни услови за удобно домувањеи високи естетски вредности на современ домашен амбиент

Сортирање