Мени

Одделение за Офтамологија

зработена е проектна документација за Одделение за офталмологија како дел од реконструкцијата на ЈЗУ Градска општа болница 8-ми Септември со површина од приближно 614m².
Проектното решение предвидува вметнување оперативен дел во состав на одделението. Оперативниот дел е составен од една оперативна сала со сите потребни придружни простории. Делот за престој на пациенти опфаќа болнички простории со бањи (15 постели), простории за постоперативни прегледи, простории за персонал и сервисни простории.

Сортирање