Мени

Одделение за ОРЛ

Изработена е проектна документација за одделение за ОРЛ како дел од реконструкцијата на ЈЗУ Градска општа болница 8-ми Септември со нето површина од приближно 633m².
Проектното решение предвидува вметнување оперативен дел во состав на одделението. Оперативниот дел е составен од една оперативна сала со сите потребни придружни простории. Делот за престој на пациенти опфаќа болнички простории со бањи (15 постели), простории за персонал и сервисни простории.

Сортирање