Мени

Одделение за Неврологија

Одделението за неврологија е изведено како дел од реконструкцијата на ЈЗУ Градска општа болница 8-ми Септември со нето површина од приближно 622m².
Функционалното решение опфаќа организација на содржините во две зони: болнички простории и простории за песоналот, дијагноза и третман на пациенти. Болничките простории овозможуваат стандардна (14 постели) и интензивна нега (10 постели). 

Сортирање