Мени

ПРОМЕДИКА Оддел за Стоматологија

Одделот за стоматологија е изведен како дел од реконструкција на постоечки објект во кој се наоѓа Промедика медикал центар. Функционалното решение опфаќа организација на содржините на површина од 295 m2.
Одделот за стоматологија содржи: лаборатории, CUT CAM просторија, 3 ординации, чајна кујна, чекалница и едукативен центар кој е наменет за континуирана едукација од областа на стоматологијата.

Сортирање